Metal Stamping
Injection Molding
Metal Fabrication


Metal Fabrication

Byť konkurencieschopnejšími na trhu s plechovými súčiastkami, sme naše portfólio rozšírili o novú divíziu Metal Fabrication. Cieľom divízie je doplniť výrobný segment o nízko sériové plechové súčiastky a zostavy.

Nosné technológie divízie sú: vysekávanie, pálenie a tvárnenie na ohraňovacích lisoch v kombinácií s tvárnením na divízií Metal Stamping.

Súčasťou divízie je ručná lakovacia linka na nanášanie práškovej farby.

Portfólio / Produkcia
Výroba plechových komponentov pre kusové a málo sériové dávky v hrúbkach od 0,5 do 3 mm.

Štandardný tvárniaci proces je doplnený o montáž zostáv a podzostáv, zalisovaním insertov, tampon potlačou, spájanie plechov zváraním, toxovaním a ručným nitovaním.

Povrchovú úpravu vieme zabezpečiť technológiou ručného lakovania. Machine park
1
2
3
Products

Trend Rejlek, s.r.o.
Kračiny 2, 036 01 Martin
Slovenská republika, EÚ
Tel: +421 / 43 / 4200 390
Fax: +421 / 43 / 4200 393
Email: trendoffice@trendrejlek.sk

NOVINKY

Vitajte na novej stránke spoločnosti Trendrejlek s.r.o. Ak hľadáte spoľahlivého partnera do strojárskej výroby, spojte sa s nami, naše technológie sú špičkou vo svojom odvetví.

Doplnené nové otvorené pracovné pozície v časti PRACOVNÉ PONUKY